Deurle en Latem zingen

een samenwerking van de gemeentelijke cultuurraad en MiNaraad

Latemzingt!¡Deurlezingt 2017

Latem zingt - Deurle zingt

Omdat samen zingen fijn is,
omdat duurzaamheid, milieu en klimaat ertoe doen

Latem en Deurle zingen

Latem/Deurle zingt...
en jij zingt mee, toch?

Op zondag 27 augustus 2017 zingen we opnieuw samen, jong en oud, Deurle en Latem, vrienden en sympathisanten, voor het plezier én omdat we ons inzetten voor een duurzame, warme en klimaatbewuste maatschappij.

Dit jaar zal Sabine De Vos de gastvrouw zijn. De liedjes worden voorgezongen en -gespeeld door zangeres Kaat Prieels en gitarist Marc De Neef (samen Room 4 a pony).

Wát we zingen, vind je op onze programmapagina. En Do It Now! zingen we dit jaar met nóg meer enthousiasme, omdat Nic Balthazar de gast is van het Cultuurcafé om 10.30: kom je luisteren?

Editie 2014

Praktisch

Zondag 27 augustus vanaf 11.30 uur in en rond de tent achter het gemeentehuis van Latem (Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem). Latemzingt!¡Deurlezingt is een activiteit van Latem-kermis. Kom te voet of met de fiets.

Latemzingt!¡Deurlezingt is helemaal gratis (ook het vegetarisch aperitief achteraf) en inschrijven hoeft niet.

Fotoreeks hapjesbuffet 2015

Vegetarisch aperitief

Na het zingen, biedt het gemeentebestuur het aperitief aan met, naar traditie, vegetarische hapjes.

Op de foto's krijgt u een indruk van het buffet van twee vorige jaren. (Klik hier of op de foto om de andere te zien).

Wie vaker vegetarisch eet, beperkt zijn/haar bijdrage tot de opwarming van de aarde aanzienlijk en het is gezond en lekker. Een vegetarisch gezin van vier spaart twee keer de broeikasgasuitstoot uit van een wagen. Dat loont al de moeite.

Vegetarische buffet van 2015 en 2016

Sing for the Climate

Latemzingt!¡Deurlezingt is een traditie die begon met Sing for the Climate.

In september 2012 zongen we Do It Now! voor het klimaat. Ons clipje werd verwerkt in het Sing-for-the-Climate-filmpje waarmee Nic Balthazar de internationale klimaatconferenties onder druk heeft gezet om werk te maken van een wereldwijd klimaatbeleid.

Dit jaar is Nic Balthazar de gast van het Cultuurcafé om 10.30 uur: de perfecte aanloop voor Latemzingt!¡Deurlezingt. Nic is de bezieler van de actie Sing for the Climate, die wereldwijd een klimaatactie op het getouw zette. In ons dorp zongen wij precies vijf jaar geleden samen voor meer inspanningen tegen de klimaatontwrichting.

kinder(hand)tekeningen Latemzingt!¡Deurlezingt

Zingen ?

Zingen kan iedereen. Zingen maakt blij, dat staat wetenschappelijk vast. Daarom is iedere Latemnaar, elke Deurlenaar welkom, ook wie geen geschoolde stem heeft, wie geen noten kan lezen of geen toon kan houden. We zingen omdat het deugd doet, we zingen voor een schone, duurzame en alerte wereld voor onszelf en voor de anderen, voor onze en hun kinderen en klein­kinderen.

Deelnemen is gratis, natuurlijk.

 

 

voor een schone wereld

Organisatie

Dit initiatief wordt getrokken door vrijwilligers van de gemeentelijke Cultuurraad en de Mina-raad (Milieu en Natuur), op een suggestie van het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem.

Je kunt de organisatoren bereiken via:

Heb je ideeën voor de volgende editie? Laat ze ons weten!

© 2017 rechten voorbehouden

14 juli 2017
[tlz0/vlz7] [24 aug 2017]


Disclaimer: Deze website is uitsluitend bedoeld als toelichting bij een concreet evenement. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt alleen gebruik van cookies voor webstatistieken via google analytics.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.