Deurle en Latem zingen

een samenwerking van de gemeentelijke seniorenraad, cultuurraad, MiNaraad en de harmonie van Sint-Martens-Latem

Latemzingt!¡Deurlezingt 2016

Latem zingt - Deurle zingt

Omdat samen zingen fijn is,
omdat duurzaamheid, milieu en klimaat ertoe doen

...Klik hier voor de foto's van editie 2016...

Latem en Deurle zingen

Latem/Deurle zingt...
en jij zingt mee, toch?

Op zondag 28 augustus 2016 zongen we opnieuw samen, jong en oud, Deurle en Latem, vrienden en sympathisanten, voor het plezier én omdat we ons inzetten voor een duurzame en warme maatschappij.

Frank Degruyter was er weer bij, de harmonie speelde voor, pianiste Kristien Van Schuylenbergh begeleidde met schwung, en Jens De Bruyne dirigeerde alles aan elkaar. Hier en daar zongen Frank, Jens en Meike De Bruyne stukjes solo.

Wát we zongen, kun je nog vinden op onze programmapagina. Vanzelfsprekend eindigden we enthousiast met Do It Now!.

kinder(hand)tekeningen Latemzingt!¡Deurlezingt

Zingen ?

Zingen kan iedereen. Zingen maakt blij, dat staat wetenschappelijk vast. Daarom is iedere Latemnaar, elke Deurlenaar welkom, ook wie geen geschoolde stem heeft, wie geen noten kan lezen of geen toon kan houden. We zingen omdat het deugd doet, we zingen voor een schone, duurzame en alerte wereld voor onszelf en voor de anderen, voor onze en hun kinderen en klein­kinderen.

Editie 2014

Geschiedenis

Latemzingt!¡Deurlezingt is een traditie geworden, die wortelt in Sing for the Climate.

Behalve dat samen zingen prettig is, willen de gemeentelijke raden en verenigingen die het initiatief nemen of steunen, eraan blijven herinneren dat we verstandig met onze planeet moeten omgaan. Dat is b.v. ook het motief om een demonstratie te geven van eenvoudige vegetarische hapjes: ook dat buffet is stilaan een traditie aan het worden. Het hoeft niet zo vaak vlees te zijn. Hoe minder hoe beter, eigenlijk.

Fotoreeks hapjesbuffet 2015

Vegetarisch aperitiefconcert

Daarna speelde onze harmonie Willen is Kunnen nog een aperitiefconcert, en dronken we samen nog iets, bij het hapjesbuffet - dat weer een groot succes was.

Zoals vorig jaar werden de gratis vegetarische proevertjes klaargemaakt door vrijwilligers van de Latemse raden en verenigingen. Op de foto krijgt u een indruk van het buffet van vorig jaar en dit jaar. (Klik hier of op de foto om meer te zien).

Door vaker vegetarisch te eten, kunnen we op een gezonde en lekkere manier de opwarming van de aarde aanzienlijk beperken. Een vegetarisch gezin van vier spaart twee keer de broeikasgasuitstoot uit van een wagen. De moeite dus om het te leren kennen.

Vegetarische buffet van 2015

kleurplaat Latemzingt!¡Deurlezingt

Jongeren

Jongeren zijn onze toekomst, maar dat is natuurlijk vooral hún toekomst. Sneller dan we beseffen zullen zij die toekomst in handen nemen. Daarom krijgt de jeugd speciale aandacht en luisteren we naar hun suggesties.

Want jongeren hebben echt iets te zeggen. Daar hebben wij weinig op te zeggen. Latemzingt!¡Deurlezingt staat open voor jouw jonge ideeën. Breng ze mee of doe er iets mee (alle suggesties zijn ook welkom bij ).

Sing for the Cimate

In september 2012 zongen we Do It Now! voor het klimaat. Ons clipje werd verwerkt in het Sing-for-the-Climate-filmpje waarmee Nic Balthazar de internationale klimaatconferenties onder druk heeft gezet om werk te maken van een wereldwijd klimaatbeleid.

Elke editie van Latemzingt!¡Deurlezingt is een steunbetuiging aan de klimaatbeweging. We zingen voor de jongeren van nu en van straks. Voor hun en onze toekomst, om hen een wereld na te laten die hun alle mogelijkheden biedt.

 

 

voor een schone wereld

Organisatie

Dit initiatief wordt getrokken door de gemeentelijke adviesraden - de seniorenraad, de Cultuurraad en de Mina-raad (Milieu en Natuur) - en de Latemse harmonie Willen is Kunnen, op een suggestie van het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem.

Latemzingt/Deurlezingt wordt georganiseerd door vrijwilligers; het staat los van politieke partijen maar het is fijn dat mensen met een engagement meezingen. Het kermiscomité, de gemeentediensten en verenigingen in Latem en Deurle verlenen logistieke steun.

Je kunt de organisatoren bereiken via:

Heb je ideeën voor de volgende editie? Laat ze ons weten!

© 2016 rechten voorbehouden

14 juli 2016
[tlz0/vlz6] [16 sep 2016]


Disclaimer: Deze website is uitsluitend bedoeld als toelichting bij een concreet evenement. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt alleen gebruik van cookies voor webstatistieken via google analytics.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.